Twoje przestrzenie

warsztaty kreatywne

Napisz do nas...

Wyślij

warsztaty kreatywnej twórczości dla dzieci

Warsztaty te mają charakter szerokiej działalności twórczej. Zajęcia są nastawione na rozwijanie u dzieci tak ważnych obszarów jak:
wiara we własne możliwości, samodzielność, wytrwałość, odwaga twórcza, umiejętność planowania, dokonywanie właściwych wyborów, ale przede wszystkim ukierunkowane są na rozbudzanie ciekawości i alternatywnego myślenia.

Działalność artystyczna pełni także funkcję terapeutyczną – dzięki niej dzieci mają możliwość w sposób naturalny i bezpieczny odreagować negatywne emocje.